MUDr. Tibor Molčan

Cievny chirurg
Špecializácia:
Cievna chirurgia
Ako profesionálny cievny chirurg každého pacienta vnímam individuálne a usilujem o jeho maximálnu dôveru. Vypočujem si želania, navrhnem postup a po celý čas dbám na to, aby sa pacient u nás cítil výnimočný, nie však sám.

MUDr. Tibor Molčan pôsobí, ako špecialista v oblasti cievnej chirurgie na súkromnej klinike – Interklinik Bratislava.

Klinika sídli na adrese: Einsteinova 7, 85101 Bratislava, Budova Relax centra 1. poschodie

  • 1976 – 1982  Lekárska fakulta Univerzita J.A.Komenského, Bratislava, SR
  • 1986 – 1991  Atestácia I.a II. stupňa
  • 1982 – 1997  Ústav kardiovaskulárnych chorôb /súčasný NÚSCCH/ Bratislava, SR, Klinika kardiovaskulárnej chirurgie ÚKVCH
  • 1997  FNsP Bratislava – Petržalka, odborný lekár

  • 1997  Chirurgická klinika, FNsP Košice, SR-oddelenie cievnej chirurgie a kardiochirurgické oddelenie FNsP

  • 1997 – 2007  Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP Sv.Cyrila a Metoda, Bratislava, primár

  • 2007  Centrum zdravia a krásy Interklinik, cievny chirurg

Referencie