Gynekológia a genetika

Prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb plodu